• Oferta: dział budownictwa

  - Zasilania placu budowy
  - Przyłącza kablowe i napowietrzne
  - Kompleksowe instalacje elektryczne domków jednorodzinnych, bloków mieszkaniowych, obiektów usługowych
  - Oświetlenie ogrodów i elewacji
  - Oświetlenie na bazie źródeł LED
  - Oświetlenie uliczne, parkingów i boisk sportowych
  - Instalacje odgromowe i nowoczesne instalacje odgromowe
  - Instalacje alarmowe
  - Instalacje antenowe
  - Instalacje domofonowe, videofonowe i monitoring
  - Instalacje przeciw pożarowe i oddymiania
 • Oferta: dział energetyki

  - Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN
  - Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych
  - Montaż przyłączy energetycznych
  - Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych
  - Oświetlenie uliczne
 • Oferta: dział pomiarów

  - Kompletne pomiary instalacji elektrycznych
  - Pomiary i analiza zasilania
  - Pomiary mocy biernej z doborem urządzeń kompensujących (baterie kondensatorów i dławiki kompensujące)
  - Pomiary baterii kondensatorów
  - Pomiary okresowe elektronarzędzi
  - Pomiary uszkodzonych silników klatkowych
  - Pomiary natężenia oświetlenia
 • Oferta: Dział pomiarów

  - Instalacje
  - Elektryczne na i pod tynkowe
  - Zasilające NN i SN
  - Agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS
  - Automatyki sterowania i AKPIA
  - Kontrolno pomiarowe
  - Sieci strukturalne
  - Sieci teletechniczne
  - Sieci komputerowe
  - Projektowanie i montaż tras kablowych

Nasza Oferta

Dział budownictwa

 • Zasilania placu budowy

 • Przyłącza kablowe i napowietrzne

 • Kompleksowe instalacje elektryczne domków jednorodzinnych, bloków mieszkaniowych, obiektów usługowych, handlowych i rekreacyjnych, hal sportowych i boisk

 • Oświetlenie ogrodów i elewacji

 • Oświetlenie na bazie źródeł LED

 • Oświetlenie uliczne, parkingów i boisk sportowych

 • Instalacje odgromowe i nowoczesne instalacje odgromowe

 • Instalacje alarmowe

 • Instalacje antenowe

 • Instalacje domofonowe, videofonowe i monitoring

 • Instalacje przeciw pożarowe i oddymiania

 • Instalacje w korytach kablowych

 • Ogrzewanie elektryczne przeciw oblodzeniowe rynien, krawędzi dachów, podjazdów, rurociągów itp.

 • Instalacje bram automatycznych

 • Usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych

 

Dział energetyki

 • Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN

 • Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych

 • Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych

 • Montaż przyłączy energetycznych

 • Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych

 • Oświetlenie uliczne

 

Dział pomiarów

 • Kompletne pomiary instalacji elektrycznych

 • Pomiary i analiza zasilania z analizą zakłóceń

 • Pomiary mocy biernej z doborem urządzeń kompensujących (baterie kondensatorów i dławiki kompensujące)

 • Pomiary baterii kondensatorów

 • Pomiary okresowe elektronarzędzi

 • Pomiary uszkodzonych silników klatkowych

 • Pomiary natężenia oświetleniaa

 

Dział przemysłu

 • Oświetlenie

  • Wewnętrzne i zewnętrze

  • Awaryjne i ewakuacyjne

  • Projektowanie i dobór opraw

  • Wymiana żarówek

  • Nowoczesne oświetlenie LED

 • Instalacje

  • Elektryczne na i pod tynkowe

  • Zasilające NN i SN

  • Agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS

  • Automatyki sterowania i AKPIA

  • Kontrolno pomiarowe

  • Sieci strukturalne

  • Sieci teletechniczne

  • Sieci komputerowe

  • Projektowanie i montaż tras kablowych

  • Odgromowe, ochronne i uziemień wyrównawczych

  • Ogrzewanie elektryczne rurociągów i zbiorników

  • Ogrzewanie elektryczne przeciw oblodzeniowe rynien, krawędzi dachów, podjazdów itp.

 • Projektowanie instalacji, układów sterowania i sieci

 • Przenoszenie linii produkcyjnych w obrębie zakładu lub poza zakład – demontaż, transport i ponowny montaż z uruchomieniem nawet bardzo dużych linii przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami

 • Modernizacja oprogramowania, wymiana i adaptacja sterowników PLC istniejących układów

 • Diagnoza uszkodzonych silników klatkowych i transformatorów NN

 • Utrzymanie ruchu

 • Szybki serwis całodobowy

 • Współpraca z producentami urządzeń i ciągów technologicznych

 • Modernizacja instalacji, automatyki sterowania urządzeń i ciągów technologicznych

 • Odtwarzanie instalacji zdewastowanych urządzeń

 • Przeglądy okresowe, konserwacja i pomiary stacji transformatorowych, rozdzielni głównych, rozdzielni sterowniczych itp.

 • Modernizacja i wymiana rozdzielni głównych zasilających NN i SN

 • Dokumentacje powykonawcze

 • Instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków

 • Prefabrykacja rozdzielń


Dział prefabrykacji

 • Szafy sterownicze

 • Szafy rozdzielcze niskiego napięcia

 • Szafy licznikowe budownictwa mieszkaniowego

 • Rozdzielnie mieszkaniowe

 • Rozdzielnie oświetlenia zewnętrznego

 • Skrzynki zasilania placu budowy

 • Złącza ZK

 • Złącza pomiarowe

 • Modernizacja istniejących szaf rozdzielczych

 • Uchwyty i konstrukcje wsporcze nietypowych instalacji odgromowych

 • Konstrukcje wsporcze szaf, rozdzielń i koryt kablowych

 • Osłony blaszane i z tworzyw

 • Elementy konstrukcyjne

 • Obróbka i gięcie szyn prądowych

 • Obróbka i gięcie blach (2000x1.2)

 • Spawanie metodą MIG, TIG i MMA

 • Cięcie pilarką formatową

 • Cięcie piłą taśmową do metalu (00 180x180, 450 85x140)

strona główna

Informacje kontaktowe

Biuro +48 32 417 61 61
Fiołka Karol 603 798 977
Fiołka Tomasz 603 798 967
Fiołka Krzysztof 605 083 762
Fiołka Marcin 607 336 321

Informacje

Rok załozenia firmy 1991r

zobacz więcej

Kontakt

ul. Szkolna 73
47-451 Bieńkowice

Sprawdz jak do nas trafić